Werken aan talent

Camillus… elk op zijn niveau en met oog voor talent

De samenstelling van onze klassen is heterogeen en leeftijdsoverschrijdend. Wij vinden het belangrijk om de kinderen met verschillen te leren omgaan, maar ook dat ze veel van elkaar kunnen leren. In deze heterogene klasgroepen komen alle leergebieden aan bod en wordt er flexibel gewerkt met niveaugroepen.

We zetten heel hard in op differentiatie: basisleerstof, verdieping, zelfstandig werken en/of remediëring. Alle noodzakelijke leerstof die nodig is om het middelbaar onderwijs aan te vangen, conform de eindtermen, wordt gegeven.

De grote voordelen van deze manier van werken zijn o.a. dat leerlingen optimale kansen krijgen en dat elk kind kan evolueren op zijn of haar manier en op eigen tempo. Op deze manier zijn er bij ons op school geen zittenblijvers.

Elk kind ervaart succes. Er heerst minder druk en minder stress.

Elk kind ervaart ook vooruitgang, waardoor ze zich goed voelen in hun vel. Dit is de basis om tot leren te komen.

Om ervoor te zorgen dat elk kind goed wordt opgevolgd, worden er op zeer regelmatige tijdstippen overlegmomenten georganiseerd tussen de verschillende betrokkenen (klasleerkracht, zorgteam, ouders, directie, CLB, logo ,…).