Werken aan talent

Camillus…elk op zijn niveau en met oog voor talent

De samenstelling van onze klassen is heterogeen, leeftijdsoverschrijdend. Wij vinden het belangrijk om de kinderen met verschillen te leren omgaan, maar ook dat ze veel van elkaar kunnen leren.

Wereloriëntatie, muzische vorming, bewegingsopvoeding, levensbeschouwelijke vakken komen aan bod in deze vaste klasgroep/talentengroepen.

Voor wiskunde en taal werken we in niveaugroepen.  De niveaugroepen binnen een bepaald leerjaar verwerken de leerstof van dat specifiek leerjaar, maar op een aangepaste wijze.

In de A-groep wordt er naast de basisleerstof, een lichte verdieping als aanvulling gegeven. Hier ligt het tempo iets hoger en wordt het aanschouwelijke wel eens achterwege gelaten. De leerlingen leren ook meer zelfstandig werken en het inzichtelijke komt hier ruimer aan bod.

In de B-groep wordt de basisleerstof van dat leerjaar gegeven. Men werkt in deze groep veel aanschouwelijker en het tempo ligt ook lager. Hier legt de leerkracht bepaalde leerstof meerdere keren uit en worden extra hulpmiddelen aangeboden. Vooral het meegeven van vaste structuren speelt hier een belangrijke rol. Alle noodzakelijke leerstof die nodig is om het middelbaar onderwijs aan te vangen, conform de eindtermen, wordt hier gegeven.

De grote voordelen van deze manier van werken zijn o.a. dat leerlingen optimale kansen krijgen en dat elk kind kan evolueren op zijn of haar manier en op eigen tempo.

Elk kind ervaart succes. Er heerst minder druk en minder stress.

Elk kind ervaart ook vooruitgang, waardoor ze zich goed voelen in hun vel. Dit is de basis die voor iedereeen belangrijk is om tot leren te komen.

Om ervoor te zorgen dat elk kind goed wordt opgevolgd, worden er op zeer regelmatige tijdstippen overlegmomenten georganiseerd tussen de verschillende betrokkenen (klasleerkracht, zorgteam, ouders, directie, CLB, logo ,…)