Werken aan talent

Camillus… elk op zijn niveau en met oog voor talent

De samenstelling van onze klassen is heterogeen en leeftijdsoverschrijdend. Wij vinden het belangrijk om de kinderen met verschillen te leren omgaan, maar ook dat ze veel van elkaar kunnen leren. In deze gemengde klasgroepen komen volgende inhouden aan bod: wereldoriëntatie, muzische vorming, bewegingsopvoeding, levensbeschouwelijke vakken en talentmomenten. 

Voor wiskunde en taal werken we met heterogene niveaugroepen.  De niveaugroepen binnen een bepaald leerjaar verwerken de leerstof van dat specifiek leerjaar, maar op een aangepaste wijze. Binnen elke niveaugroep wordt er ook nog sterk gedifferentieerd gewerkt: basisleerstof, verdieping, zelfstandig werken of remediëring. 

Vooral het meegeven van vaste structuren speelt hier een belangrijke rol. Alle noodzakelijke leerstof die nodig is om het middelbaar onderwijs aan te vangen, conform de eindtermen, wordt hier gegeven.

De grote voordelen van deze manier van werken zijn o.a. dat leerlingen optimale kansen krijgen en dat elk kind kan evolueren op zijn of haar manier en op eigen tempo.

Elk kind ervaart succes. Er heerst minder druk en minder stress.

Elk kind ervaart ook vooruitgang, waardoor ze zich goed voelen in hun vel. Dit is de basis die voor iedereen belangrijk is om tot leren te komen.

Om ervoor te zorgen dat elk kind goed wordt opgevolgd, worden er op zeer regelmatige tijdstippen overlegmomenten georganiseerd tussen de verschillende betrokkenen (klasleerkracht, zorgteam, ouders, directie, CLB, logo ,…).