Om onze school mee te helpen uitbouwen, kunnen we rekenen op een aantal enthousiaste ouders, die zich verenigd hebben in de ouderraad en de MDM’s (=MeeDenkMama’s).

1.Ouderraad:
Hun voornaamste streven is door allerlei initiatieven geld in het laatje te brengen om hiermee schoolmateriaal te kunnen aankopen en verfraaiingswerken uit te voeren waarbij zij dikwijls zelf de handen uit de mouwen steken .

De “klassieke” organisaties zijn  :

   • wafeltjesverkoop
   • bloemetjesverkoop
   • Fluo-actie (aankoop fluohesjes voor alle kinderen + sensibilisering met ‘Fientje Fluo’)
   • Quiz
   • het schoolfeest

Steeds is het de bedoeling niet enkel fondsen te werven voor de school, maar ook de verschillende ouders en kinderen, dichter bij elkaar te brengen.

Verder wordt de ouderraad, in zijn hoedanigheid van “vertegenwoordigers van de ouders”  door de schooldirectie en onderwijzend personeel dikwijls betrokken in het nemen van belangrijke schoolpolitieke beslissingen, hetgeen uiteraard de communicatie ten goede komt.

Er zijn een zestal vergaderingen per jaar (meestal op dinsdagavond 19.30 – 21.00u), waarbij ook de directie en enkele afgevaardigden van de leerkrachten aanwezig zijn.

De ouderraad is samengesteld uit een voorzitter,  een penningmeester en een 5-tal vaste leden.

   • Voorzitter: Johan Vonck

Heeft u interesse om aan te sluiten bij onze ouderraad, gelieve dan een mailtje te sturen naar johanvonck@telenet.be

Iedereen welkom!

2. MeeDenkMama’s (MDM):
We hebben heel wat enthousiaste mama’s die ook graag hun steentje willen bijdragen. Het is niet altijd mogelijk om ’s avonds naar de ouderraadvergaderingen te komen. Hieruit is het concept van de MeeDenkMama’s ontstaan.

De MeeDenkMama’s zijn een groep bestaande uit verschillende mama’s die zich samen met het oudercomité inzetten voor de school.

Het centrale uitgangspunt van de MDM’s is het kind. De groep is een weerspiegeling van de verschillende culturen op onze school. Zo wordt elk kind vertegenwoordigd. Sporadisch worden onze MDM’s ook ingeschakeld als adviesorgaan: de school wil dan weten wat de mening is van verschillende ouders.

Er zijn een 5-tal momenten per jaar waarop de MDM’s samenkomen. Steeds tussen 15.00 – 15.50u (tevens ook het einduur van een schooldag).

Een aantal concrete voorbeelden:

 • Organiseren van het jaarlijks gezond ontbijt
 • Speelgoedbeurs
 • Soep in de winter
 • Hulp bij pannenkoeken bakken op lichtmis
 • Catering Halloween
 • Verzamelen sponsors voor verschillende activiteiten
 •              Voorzitters: Malika en Laaziza
 •              Verantwoordelijken uit het schoolteam: juf Jacqueline en juf Evy

Heeft u interesse om aan te sluiten bij onze MDM’s, gelieve dan een mailtje te sturen naar laaziza_balha@hotmail.com of zorgjuf-lager@sintcamillus.be

Klik hier voor de Brochure 

Iedereen welkom!